Czym jest protokół komunikacyjny?

czym_jest_protokol_komunikacyjny.jpg

Protokół komunikacyjny stanowi zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i w procesie wymiany danych.

Protokoły klasyczne, których pierwowzorem był protokół teleksu, składają się z trzech podstawowych części: procedury powitalnej, która polega na przesłaniu wzajemnej podstawowej informacji o łączących się urządzeniach, ich adresu (np.

nr telefonu), szybkości i rodzaju transmisji itd.

; właściwego przekazu danych oraz procedury analizy poprawności przekazu (np.

sprawdzania sum kontrolnych) połączonej z procedurą pożegnania, żądaniem powtórzenia transmisji lub powrotem do procedury powitalnej.

Protokoły służące programom komputerowym do porozumiewania się między sobą poprzez Internet są określone przez IETF w specjalnych dokumentach zwanych RFC.

Przesyłanie danych komputerowych to skomplikowany i trudny proces, dlatego rozdzielono go na kilka „etapów” lub inaczej warstw.

Warstwy oznaczają w istocie poszczególne funkcje spełniane przez sieć.

Najbardziej powszechny sposób organizacji warstw komunikacji sieciowej to Model OSI.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *