czym_jest_protokol_komunikacyjny.jpg

Protokół komunikacyjny stanowi zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i w procesie wymiany danych.

Protokoły klasyczne, których pierwowzorem był protokół teleksu, składają się z trzech podstawowych części: procedury powitalnej, która polega na przesłaniu wzajemnej podstawowej informacji o łączących się urządzeniach, ich adresu (np.

nr telefonu), szybkości i rodzaju transmisji itd.

; właściwego przekazu danych oraz procedury analizy poprawności przekazu (np.

sprawdzania sum kontrolnych) połączonej z procedurą pożegnania, żądaniem powtórzenia transmisji lub powrotem do procedury powitalnej.

Protokoły służące programom komputerowym do porozumiewania się między sobą poprzez Internet są określone przez IETF w specjalnych dokumentach zwanych RFC.

Przesyłanie danych komputerowych to skomplikowany i trudny proces, dlatego rozdzielono go na kilka „etapów” lub inaczej warstw.

Warstwy oznaczają w istocie poszczególne funkcje spełniane przez sieć.

Najbardziej powszechny sposób organizacji warstw komunikacji sieciowej to Model OSI. Dowiedz się więcej na stronie: https://www.kei.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *