Wideo-rozmowy

Poczta elektroniczna

poczta_elektroniczna.jpg

Poczta elektroniczna to obecnie najpopularniejszy środek do przesyłania sobie dłuższych informacji. Zaoszczędza on czas. Ludzie nie muszą korzystać już z tradycyjnych środków przekazywania

Czytaj dalej

Wideo-rozmowy na tysiące kilometrów

wideorozmowy_na_tysiace_kilometrow.jpg

Rozmowy z wykorzystaniem mikrofonu i kamery pozwalają nie tylko na werbalny kontakt, ale jako dodatek mamy jeszcze obraz osoby, z którą prowadzimy w danej chwili dialog. Jest to niezwykła

Czytaj dalej

Nowoczesne sposoby komunikacji miedzyludzkiej

nowoczesne_sposoby_komunikacji_miedzyludzkiej.jpg

Sposoby komunikowania się ludzi w XXI wieku uległy niesamowitemu rozwinięciu. Rozmawiamy ze sobą już nie tylko czysto werbalnie. Szybki i sprawny rozwój techniki, doprowadził

Czytaj dalej