Obsługa systemu

Wszystkie grupy programów systemu Windows obsługiwane są w ramach programu zarządzającego nazwanego Menedżer programów (Program Manager). Okna grup można rozwijać z poszczególnych ikon lub wybierając ich nazwę w menu Window. Podstawowa grupa Windows – Główna (Main), zawiera elementy sterowania działaniem systemu. Tak więc można otrzymać informację o ustawieniu parametrów systemu Windows (Ustawienia – Windows Setup) i zmienić niektóre elementy (Panel sterujący – Control Panel). Ta ostatnia możliwość ma dość istotne znaczenie, gdyż efekty zmian dotyczą przeważnie wszystkich aplikacji Windows. W grupie głównej jest też bezpośredni dostęp do Schowka (Clipboard), co pozwala obejrzeć i zmodyfikować jego zwartość przed wykorzystaniem jej w wybranym miejscu. Są też programy zarządzania drukowaniem (Menedżer wydruku – Print Manager) oraz zarządzania plikami (Menedżer plików File Manager). Ich cechy zostaną przedstawione poniżej. Podczas pracy można z poziomu okna głównego przejść do DOSa w celu wykonania pojedynczych poleceń. Należy w tym celu wybrać ikonę opatrzoną napisem MS-DOS (DOS Prompt). Po zakończeniu działania w DOSie, polecenie EXIT pozwala wrócić do systemu Windows.