Press ESC to close

BLISKI ZWIĄZEK

Istnieje bliski związek między postawą danej kultury wobec czasu a technologią stosowaną do jego mie­rzenia. Niełatwo powiedzieć, co tu jest przyczyną, a co skutkiem. Czy Europejczycy wynaleźli zegar ciężarko­wy dlatego, że pragnęli znać dokładną godzinę, czy też zegar, raz wynaleziony, zmienił ich sposób wyznacza­nia zajęć handlowych i społecznych? Odpowiedź praw­dopodobnie powinna brzmieć „tak” na oba jednocze­śnie pytania. Pewne wartości kulturowe musiały po­pychać Europejczyków do doskonalenia urządzenia, o  które mało dbały inne kultury. A jednak, gdy nowa technologia została już wprowadzona, rozwijała się we­dle własnej niezmiennej logiki, i w końcu pomogła zmienić porządek wartości całej kultury.