person using MacBook Pro
Kompilacja 7601 windows 7 nie jest oryginalny

Przeważająca część strony poświęcona jest programom, warto więc wyjaśnić to pojęcie. Definicja mówi, że program jest to ciąg logicznie powiązanych instrukcji służących do opisu działania. Natomiast oprogramowanie to zestaw programów…