person typing on Apple Cordless Keyboard
Onyx boox c65s

Komputer to w najogólniejszym zarysie jednostka centralna oraz urządzenia zewnętrzne. Jednostka centralna obejmuje pamięć operacyjną i procesor, czyli układy do przechowywania informacji i wykonywania działań. Pamięć operacyjna (tzw. RAM - pamięć…