person using laptop
Pnk rok waznosci konta

Należy dysponować komputerem z procesorem 386 DX lub 486 SX. Lepsze procesory, 486 DX, różnią się dodatkowym układem (tzw. koprocesorem) przyśpieszającym wykonywanie operacji matematycznych. Nie jest to więc istotne przyśpieszenie…