Person Holding White Ipad on Brown Wooden Table
Xperia e1 telepolis

Urządzenie, które pozwala dołączyć do komputera linię telefoniczną. Spełniać może rolę telefaksu przesyłając i przyjmując informacje, a także rolę końcówki łączącej komputer z siecią informacyjną np. Internet. Jest to obecnie…