Laptop beside a Ceramic Vase
John carter cda

Kilka komputerów połączonych przy użyciu łączy komunikacyjnych. Komputery te mogą współpracować ze sobą i korzystać ze wspólnych zasobów. System operacyjny (operating system) Jest to program lub zbiór programów i funkcji,…