Press ESC to close

BARDZO SZYBKIE

Czy komputery wynaleziono, ponieważ potrzebowa­liśmy bardzo szybkich kalkulatorów, czy też raczej kalkulatory wskazały nam ważność rozwiązywania pro­blemów, które wymagają takiej szybkości? W obu przypadkach w wieku komputerowym zmienia się na­sze rozumienie i nasza ocena przemijania czasu. Zda­rzenia logiczne dokonują się w komputerze w tempie, którego. nie możemy porównać z niczym w naszym codziennym otoczeniu. Wydajność komputera, a także jego urok, kryje się przede wszystkim w jego ogrom­nej szybkości. Istnieje tu nieskończenie wiele anegdo­tycznych przykładów: w ciągu x sekund – komputer może rozwiązać problem, który y matematyków zajął­by z wieków.