Press ESC to close

OTACZAJĄCE NAS RZECZY

Świadomość, że otaczające nas rzeczy stają się lepsze, że pozostają takie same bądź że się degene­rują, ciąży na naszej zdolności lub niezdolności zmie­niania ich we właściwym kierunku, szczególnie w sen­sie materialnym — uzyskiwania lepszego pożywienia, lepszego schronienia, większego komfortu. Grecki pe­symizm był zapewne po części pochodną niepowodzeń w doskonaleniu kontroli przyrody, a optymizm, który przez wieki panował w Europie Zachodniej, współ­istniał z umiejętnością bardziej efektywnego ujarzmia­nia sił natury. Wiara w postęp jest po prostu wiarą w zdolność ludzkości do działania; czas nie jest już wrogiem powodującym jedynie rozpad i zniszczenie, ale sprzymierzeńcem w polepszaniu rasy ludzkiej.