Press ESC to close

Edytory tekstów

Edytory tekstów są najlepiej reprezentowaną grupą programów. Istnieją tu dwa popularne rozwiązania polskie, co wciąż jest nowością na naszym rynku (TAG, QR-Tekst). Ten ostatni dostępny jest już w wersji dla Windows. Wprowadzane są też polskie wersje znanych pakietów. Pierwszy był AmiPro, zaś obecnie znane firmy prześcigają się we wprowadzaniu polskich odmian swoich produktów. Najnowsze działania w tej dziedzinie to WordPerfect 6.0a PL i Word 6.0 po polsku. Trudno omawiać wszystkie z nich, choć pobieżnie. Dlatego skupimy się na prostych przykładach graficznego środowiska pracy. Stanowi to bowiem obecną tendencję. Nawet pisząc tekst, musimy sięgać po mysz, gdy chcemy wykonać pewne działania sterujące. Omawiając środowisko pracy, warto zobaczyć, jak autorzy poszczególnych programów posługują się pismem obrazkowym.P okazano linię sterującą z programów Word, WordPerfect i AmiPro w wersjach dla Windows.
Można porównać sposób przedstawienia podstawowych działań na ikonach. Jest to też przyczynek do dyskusji na temat pisma obrazkowego – jak daleko można zajść, eliminując teksty. Czasem też problematyczna jest czytelność rysunków – zarówno od strony graficznej jak i z punktu widzenia ich zawartości merytorycznej.