Press ESC to close

Katalog narzędzi

Dysk Znajdują się tu działania dotyczące całego dysku, a więc kopiowanie dyskietek, formatowanie, nadanie i zmiana etykiety oraz funkcje związane z przyłączeniem dysku do sieci komputerowej. Opcje sieciowe dostępne są tylko, gdy praca odbywa się w sieci. Drzewo Menu obejmuje działania związane z drzewem zawartym w oknie. Można tu otwierać i zamykać poszczególne grupy katalogów, odwołując się do wybranych gałęzi drzewa. W oknie wyświetlane będą pliki znajdujące się we wskazanym katalogu. Widok Wyświetlanie plików może być ograniczone do nazw i rozszerzeń lub pełne ze wszystkimi danymi. Można też wybrać sposób uporządkowania plików (wg nazw, rozszerzeń, wielkości, daty). Opcje Wśród opcji istotna jest w zasadzie jedna możliwość, jaką jest włączenie lub wyłączenie wyświetlania komunikatów żądających potwierdzenia (Potwierdzenie – Confirmation) zleconego działania. Ma to istotne znaczenie przy usuwaniu plików. Pozostałe opcje dotyczą obecności części informacyjnej (Pasek stanu – Status) na ekranie, zwijania okna i dużych lub małych liter w tekstach. Okno Można tu wybrać układ okien (kaskadowy lub szeregowy) oraz zamykać i otwierać okna dla kolejnych katalogów. Lista okien zależy od wykonywanych wcześniej zadań. Pomoc Podobnie, jak w każdym menu, znajduje się tu informator ułożony zwykle według tego samego schematu tj. spis treści oraz po kilka wierszy informacji na każdy temat.