Press ESC to close

Asus r510jk recenzja

Program użytkowy. Program dostarczony przez producenta oprogramowania wykonujący złożone zadania określonego rodzaju. Może służyć do redakcji tekstów, tworzenia baz danych, prac biurowych, kreślenia, wspomagania prac projektowych itp. Obecnie są to zwykle programy przyjazne oferujące użytkownikowi instrukcje, korzystania z programu (wyświetlane na życzenie na ekranie) oraz rozbudowane menu. Przykłady stanowią: arkusze kalkulacyjne, bazy danych, edytory tekstu.

Arkusz kalkulacyjny (spreadsheet)

Program stosowany do obliczeń tablicowych. Tablice mogą zawierać teksty i dane liczbowe, a także wzory obliczeniowe. Programy te mogą zwykle współpracować z bazami danych i programami graficznymi. Najbardziej znane są pakiety Lotus 123, Qattro, Excell, Multiplan. Używany jest także termin arkusz elektroniczny.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

Amerykański standardowy kod wymiany informacji przyjęty obecnie jako kod międzynarodowy. Używany jest powszechnie do zapisu znaków w systemach komputerowych. Obejmuje kody od 0 do 127. Rozszerzony kod ASCII zawiera definicje znaków o kodach od 128 do 255. Mogą one być różne dla różnych typów komputerów i drukarek.