Press ESC to close

Pozycja okna menu

Możliwe jest przejście od innej aplikacji zajmującej cały ekran bez żadnych działań zawieszających pracę w programie. Okno zostaje zasłonięte, a powrót jest możliwy za pośrednictwem odpowiedniej pozycji w menu Okno. Zwinięcie okna do ikony zawiesza działanie do chwili powtórnego rozwinięcia. Przy tej metodzie istnieje niebezpieczeństwo, że zbyt wiele działań
zostanie rozpoczętych i zawieszonych. Ikony mogą zostać zasłonięte użytkownik może łatwo o niektórych zapomnieć. W każdym przypadku wznowienie działania powoduje powrót do punktu zawieszenia pracy, czyli kursor powraca w miejsce poprzednio zajmowane w danym pliku. Uwaga! Warto przyjąć zasadę, że przed zwinięciem okna lub przed przejściem do innego okna, zapisujemy na dysku aktualny stan pracy. Zawsze może się zdarzyć awaria (szczególnie, gdy otwartych jest wiele okien programowych), a wówczas nasza praca zapisana na dysku jest zabezpieczona przed zniszczeniem. Informacje, pozostające w pamięci, mogą w chwili awarii zostać bezpowrotnie zniszczone.