Press ESC to close

Zadania systemu Windows i ich odpowiedniki

Wszystkie zadania, wykonywane przez programy systemu Windows, mają swoje bardziej skomplikowane odpowiedniki. W następnym artykule, przy omawianiu poszczególnych aplikacji, będzie pokazane stopniowe zwiększanie zakresu możliwości w coraz to nowszych aplikacjach. Oczywiście omówienie ich znacznie przekracza ramy tej strony ale zestawienie ich cech z tym, co otrzymujemy wraz z systemem, pozwoli na orientację w wielkości oferty. Wśród wewnętrznych grup okien systemu Windows wyróżnić można grupę Główną (Main) oraz aplikacje własne Windows określane jako Akcesoria (Accessories). Pierwsza z nich zawiera działania związane z obsługą pracy systemu, druga szereg programów o różnym stopniu komplikacji. Narzędziem do przesyłania informacji między programami aplikacyjnymi jest wspomniany już wcześniej Schowek (ang. Clipboard). Każda informacja może zostać zapisana w buforze, a następnie przeniesiona do innego programu. Angielski termin clipboard najlepiej oddaje zasadę działania schowka użytkownik przypina szereg elementów pinezkami do tablicy widocznej z każdego programu, aby je zdjąć we właściwym momencie i wykorzystać w dalszej pracy.