Press ESC to close

Konfigurowanie systemu podczas instalacji programów

Każdy nowy program, który mamy wprowadzić na twardy dysk naszego komputera, musi być zainstalowany. Program Install lub Setup, zapisany w pliku o rozszerzeniu EXE, jest uruchamiany z dostarczonej dyskietki. Program instalacyjny kopiuje odpowiednie pliki na wskazany dysk, do wskazanego katalogu, sugerując pewne standardowe nazwy i rozwiązania. Program zostaje dostosowany do zastanej konfiguracji komputera. Jednak w miarę potrzeb modyfikuje on pliki konfiguracyjne. Często dopisywane są parametry do pliku CONFIG.SYS (np. rozszerzenie liczby wykorzystywanych jednocześnie plików). Z kolei plik AUTOEXEC.BAT jest zwykle modyfikowany przez dopisanie do ścieżki (PATH) nazwy katalogu zawierającego nową aplikację. Jeżeli program ma działać w środowisku Windows, to wprowadza on odpowiednie zapisy do opisu systemu. Zwykle jest to dodatkowe okno tzw. grupy programów, w którym znajduje się ikona odpowiadająca danemu programowi.