Press ESC to close

Inne programy nakładkowe

Istnieje wiele programów stanowiących nakładki na system DOS i wykorzystywanych podobnie jak programy Nortona. Popularność tych nakładek wynika między innymi z braku podobnego narzędzia w samym DOSie. Błąd ten próbowano naprawić w wersji 5.0, wprowadzając DOSSHELL. Niestety rozwiązanie to przyszło zbyt późno, a ponadto nadal ustępuje współczesnym wersjom programów Norton Comamnder lub XTREE. kilku podstawowych funkcji, aby czytelnik mógł zestawić polecenia DOS, Norton Commander i DOSSHELL. Menu File obejmuje opcje związane z działaniem na plikach i katalogach. Realizują one wymienione niżej funkcje.

 • Open Opcja jest aktywna w oknie plików. Powoduje rozpoczęcie wykonywania programu wyróżnionego w oknie. Z kolei w oknie programów opcja uruchamia wybrany program.
 • Print Opcja dostępna jest tylko w oknie plików. Pozwala wydrukować wyróżniony plik.
 • Search Opcja pozwala wyszukać plik o podanej nazwie we wskazanym lub dowolnym katalogu na dysku. Opcja działa w oknach katalogów i plików.
 • View (File Contents)Opcja dostępna jest w oknie plików, pozwalając przeglądać zawartość wyróżnionego pliku. Przeglądanie możliwe jest w kodzie ASCII oraz w kodzie szesnastkowym. Opcję można też wybrać klawiszem F9.
 • Move Opcja przenosi plik lub grupę plików do katalogu podanego w oknie dialogowym. Opcja dostępna jest w oknie plików i może być też wywołana klawiszem F7.
 • Copy Opcja kopiuje plik lub grupę plików (także klawisz F8). W oknie programów opcja jest też dostępna i oznacza kopiowanie programu.
 • Delete Opcja usuwa plik, katalog, program lub aktywne zadanie. Opcja jest dostępna we wszystkich oknach.
 • Rename Opcja zmienia nazwy plików lub katalogów. Opcja jest dostępna w oknach plików i katalogów.
 • Change Opcja pozwala zmienić atrybuty pliku lub grupy plików.
 • Attributes Wyświetlane są aktualne wartości wszystkich atrybutów pliku (tylko do odczytu – r, archiwizacji – a, ukryty – h oraz systemowy – s).
 • Create Opcja tworzy katalog jako odgałęzienie bieżącego katalogu.
 • Directory Dostępna jest tylko w oknie katalogów. Ponadto realizowanych jest szereg innych opcji w tym: wybór grup plików (Select), uruchamianie programów (Run), zakończenie pracy (Exit).