Press ESC to close

ZA UŻYWANIE KOMPUTERA

Za używanie komputera płaci się wedle zajętego mu czasu. Poza fizykami teoretyczny­mi, inżynierowie i programiści prawdopodobnie mó­wią i myślą o czasie częściej niż pozostali specjaliści, z pewnością częściej niż filozofowie lub nawet dyrek­torzy, których absorbuje wydajność pracy. Komputer ma stan oczekiwania (wait time) oraz stan wykonywania; nieustannie przechodzi z jednego w drugi. W stanie czekania procesor centralny nie wy­konuje żadnej użytecznej pracy, czeka na otrzymanie danych lub ich przekazanie do pamięci, na nowe za­danie programowe i tym podobne.