Press ESC to close

STAN OCZEKIWANIA

W stanie oczeki­wania procesor pozwala po prostu czasomierzowi pul­sować; zachowuje się jak samochód spalający benzy­nę na jałowym biegu. Jałowość jest przekleństwem bu­downiczych systemów komputerowych; ich celem jest takie zaprojektowanie systemu, aby procesor był nie­mal zawsze zajęty. Przykładowo, w tym celu organi­zują pracę procesora tak, by pracował jednocześnie z kilkoma programami, aby każdemu, w zależności od potrzeb, poświęcał ułamek sekundy swojej wyłącznej uwagi. Technika ta jest sposobem podziału czasu (ti- me-sharing). Gdy jeden program nie otrzymuje chwi­lowo danych lub żąda ich od siedzącego przy klawia­turze operatora, procesor nie czeka na jego potencjal­nie wolną reakcję. Dziesięć sekund, które może ona zająć człowiekowi, nawet dla mikrokomputera odpo­wiada milionom operacji dodawania.