Press ESC to close

Tworzenie nowego katalogu

Klawisz F7 (Mkdir) to po prostu tworzenie nowego katalogu. Funkcja analogiczna jak w systemie DOS. Klawisz F8 (Delete) zapewnia usuwanie plików i katalogów. Dodatkowe ostrzeżenie wyświetlane jest przy usuwaniu grup plików oraz plików zaznaczonych atrybutem tylko-do-odczytu. Usuwanie jest bardzo łatwe, nawet przy plikach zabezpieczonych usunięcie wymaga tylko jednego dodatkowego potwierdzenia, dlatego też trzeba pamiętać, aby nie naciskać bez zastanowienia klawisza Enter. W wersji 4.0 programu wprowadzono bardzo niebezpieczną możliwość czyli usuwanie katalogów wraz z zawartością Wystarczy wskazać nazwę katalogu i nacisnąć klawisz F8, aby usunąć katalog wraz ze wszystkimi zawartymi w nim plikami oraz z odgałęziającymi się od niego podkatalogami.  Wymagane jest wprawdzie dodatkowe potwierdzenie, jednak opcja ta jest niezwykle niebezpieczna i trzeba być naprawdę uważnym. Szczególnie początkujący użytkownicy powinni bardzo uważać sięgając po klawisz F8.