Press ESC to close

Norton Commander

Istotną nowością wprowadzoną w wersji 4.0 programu Norton Commander jest możliwość archiwizacji plików oraz przeglądania archiwów tak, jak zwykłych podkatalogów. Jest to ważne, gdyż programy archiwizujące bardzo się ostatnio rozpowszechniły. Ma to związek ze stałym rozbudowywaniem się programów użytkowych. Funkcje związane z archiwizacją są następujące:

  • Alt-F5 pozwala zarchiwizować wskazane pliki za pomocą wybranego programu archiwizującego (odpowiedni program musi znajdować się na dysku).
  • Alt-F6 pozwala na rozwinięcie plików znajdujących się w archiwum.
  • Naciśnięcie klawisza Enter na nazwie pliku zawierającego archiwum pozwala obejrzeć jego zawartość w formie katalogu wyświetlonego w oknie programu.

Korzystanie z menu

Norton Commander zawiera menu, na przykładzie którego można prześledzić tę popularną technikę pracy. Menu, wywoływane klawiszem F9 (PullDn), zawiera szereg opcji ułożonych poziomo. Wybór jednej z nich powoduje rozwinięcie kolejnego menu, w pionie.