Press ESC to close

Grupy programów

Istnieje specjalne oznaczenie dla grupy programów przedstawione na rysunku obok. Podwójne kliknięcie na ikonie grupy powoduje rozwinięcie okna, które będzie odtąd oknem bieżącym. Istniejący w nim program jest podświetlony i gotów do pracy.

Ikony programów (aplikacji)

Wśród aplikacji, wywoływanych pod nadzorem Windows, można wyróżnić trzy rodzaje programów (mogą one należeć do wielu różnych grup):

  • własne funkcje i aplikacje systemu Windows, np. (Sk/program Paintbrush, lub inne z grupy akcesoriów; Paintbrush
  • programy przygotowane w wersji dla Windows, zawierające 1P§§ własny zestaw ikon. Są to programy, które nie mogą działać SB poza systemem Windows. Otrzymują swoje ikony podczas Microsoft Word instalacji i tylko tam można je wykonywać. Przykładem
  • może tu być znany edytor tekstu Microsoft Word; aplikacje spoza Windows, dla których możemy wybrać ikonę z przygotowanego zestawu. Ilustrację stanowi tu ikona programu WordPerfect w wersji dla DOSu, który może być uruchamiany Wp z poziomu Windows. Ikona została wybrana z zestawu propozycji
  • MS Windows w wersji 3.1.

W wersji 3.1 systemu Windows obrazki te są czytelne i kolorowe, dając w większości przypadków pojęcie o przeznaczeniu danego programu.