Press ESC to close

Wprowadzanie systemu do pamięci

Pewne elementy, potrzebne do sterowania urządzeniami, zapisane są na stałe w jednostce centralnej komputera (w tzw. pamięci ROM). Jest to element związany z danym egzemplarzem komputera zawierający wspomniany wyżej program SETUP. Natomiast zasadnicza część systemu i wszystkie programy wprowadzane są z dysku. Poszukiwanie systemu na dysku rozpoczyna się zawsze od dysku A: . Dopiero w przypadku, gdy w jednostce A nie ma dyskietki, informacje systemowe są poszukiwane na dysku stałym. W przypadku dysków o średnicy 5,25 cala nie zamknięta klamka jednostki oznacza dla systemu brak dyskietki. Niezależnie od miejsca (dysku), z którego system będzie odczytywany, kolejne etapy postępowania są jednakowe. Na dysku znajdują się trzy pliki systemowe: IO.SYS (IBMBIO.COM), MSDOS.SYS (IBMDOS.COM) oraz COMMAND.COM. Dwa pierwsze pliki są ukryte, czyli polecenie wyświetlania zawartości katalogu nie wykazuje ich obecności wśród plików na dysku systemowym. Ich nazwy zależą od wersji systemu. Plików tych nie można po prostu skopiować na dyskietkę. Ich umieszczenie na dysku może się dokonać na jeden z poniższych sposobów:

  • podczas formatowania dysku jako systemowego (z parametrem /s),
  • przy użyciu polecenia SYS,
  • przez skopiowanie dysku systemowego w całości.