Press ESC to close

Na efekty działania ustawy przyjdzie poczekać kilka lat

Jednak w połączeniu ze znaczną obniżką cen legalnego oprogramowania renomowanych firm, która nastąpiła w ostatnim okresie, powinno ono zachęcić znaczną część użytkowników do zalegalizowania narzędzi swojej pracy. Każdy program, którego używamy na komputerach IBM PC wykorzystuje system DOS. DOS jest stale obecny w pamięci, a poszczę gólne programy odwołują się do niego w sposób dla nas niedostrzegalny. Wszystkie zasady współpracy z dyskami, które są akceptowane przez nakładki i aplikacje, to rozwiązania stanowiące istotę systemu DOS. Dlatego wprowadzenie do użytkowania programów wymaga pewnej znajomości tego systemu. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że taki sam komputer działający pod nadzorem systemu DOS może w różny sposób rozpocząć pracę po włączeniu go do sieci. Wiele zależy od konfiguracji systemu. Użytkownik, zwłaszcza początkujący, powinien się zdać w tej mierze na fachowców, którzy doradzą mu odpowiednie ustawienie parametrów, ale powinien mieć świadomość zachodzących procesów i umieć właściwie zareagować na odstępstwa od sytuacji standardowej. System DOS obejmuje wiele poleceń o różnym stopniu komplikacji. Korzystając z nakładek na system możemy nigdy nie zetknąć się z większością z nich. Jednak kilka poleceń trzeba znać, choćby po to, aby umieć poradzić sobie, gdy z dysku “zniknie” nasza nakładka (np. Norton lub Windows). Może być wiele przyczyn, dla których uruchomienie naszego programu może być w danej sytuacji niemożliwe. Usunięcie programu z dysku jest tylko jedną z nich. Użytkownik znający pięć-sześć podstawowych poleceń systemu DOS poradzi sobie w takiej sytuacji. Jeżeli natomiast przyzwyczaimy się wyłącznie do nakładek, to może się okazać, że nie potrafimy bez nich zrobić ani kroku.