Press ESC to close

ZAMIAST CZEKAĆ

Toteż zamiast cze­kać, procesor przechodzi do następnego programu i o- kresowo powraca do poprzedniego, aby sprawdzić, w którym z nich jest więcej pracy do wykonania. Mimo wielu wysiłków zmierzających do oszczędzania czasu, programiści komputerowi’ nie potrafią całkowicie wy­eliminować jego marnotrawstwa, zdarza się więc, że komputer spędza nawet i pół dnia w stanie oczekiwa­nia. Przepustowość, ograniczenia czasowe oraz podział czasu to przykłady sposobu, w jaki operatorzy kompu­terów dzielą swój szczególny towar, operują nim i sprzedają go. Są oni architektami czasu elektronicz­nego; budują doraźne struktury stosownie do swych potrzeb obliczeniowych. Uczenie się technik, przyswa­janie nowego i wysoce abstrakcyjnego pojęcia czasu i stymulujące poczucie własnego rozwoju jest częścią nauki każdego nowego programisty.