Press ESC to close

Rozpoczęcie pracy w systemie

Użytkownik włącza komputer do sieci. Co się wówczas dzieje? Wyświetlanych jest szereg komunikatów, zapalają się światełka przy stacjach dysków, wreszcie zgłasza się system lub uruchomiona zostaje wybrana nakładka lub aplikacja. Co trzeba wiedzieć o odbywających się działaniach? Co jest użytkownikowi potrzebne, a o czym nie musi wiedzieć? Można odpowiedzieć na te pytania w kilku punktach.

  • Użytkownik powinien wiedzieć, że może zmienić parametry urządzeń systemu, naciskając przy starcie systemu klawisz Del. Zostaje wtedy uruchomiony stały program SETUP. Zmiany można wprowadzać tylko, jeśli się dobrze zna zasady definicji urządzeń.
  • Trzeba wiedzieć, że obecnie system standardowo wprowadzany jest do pamięci z dysku twardego. Można go jednak załadować z dysku A:. Jeżeli dysk A jest włożony do stacji, to na nim jest poszukiwany system operacyjny.
  • Należy znać zakres parametrów, które można zmodyfikować, korzystając z plików konfiguracyjnych. Nie należy jednak wprowadzać, zmian nie będąc pewnym efektów jakie uzyskamy.
  • Należy też znać nazwy plików niezbędnych do pracy systemu, aby ich przypadkiem nie usunąć przy porządkowaniu dysku.