Xtree

Xtree to program, który od początku konkurował z programem Norton Commander. Miał swoich zagorzałych zwolenników, a w kolejnych wersjach wprowadzane były funkcje niedostępne w programach Nortona. Xtree nigdy jednak nie był tak prosty w użyciu, jak Norton Commander, co zapewne przyczyniło się do jego mniejszej popularności, przynajmniej w Polsce. W wersji Xtree Gold program ma więcej funkcji, niż Norton Comamnder i można go raczej przyrównać do Norton Desktop dla DOS (przy czym XTREE pojawił się na rynku o rok przed tym ostatnim). We wcześniejszych wersjach programu okna dostępne na ekranie były rozmieszczone na stałe. Obecnie można dzielić ekran (Split) pomiędzy zawartość dwóch różnych katalogów. Artykuł pokazuje podstawowe okno wyświetlające drzewo i pliki ze wskazanego dysku oraz informacje o zajętości wybranego dysku i katalogu. Funkcje wybierane są z nietypowego menu u dołu ekranu, choć w wersji Gold można  też korzystać z menu umieszczonego u góry ekranu wyglądającego podobnie jak w programie Norton Commander.