Press ESC to close

GRUPA PROGRAMISTÓW

Grupa programistów niezadowolonych z jakiegoś drobnego aspektu tego języka może postulować jego reformę w komputerowym centrum. Postulowana zmiana zostaje przedstawiona kierownictwu centrum i gdy decyzja zostaje podjęta, programiści otrzymują zadanie prze­robienia programu, który kontroluje FORTRAN.Poważniejsze reformy mogą powstawać przy adap­tacji języka do nowej serii komputerów. Przy panują­cej anarchii instytucjonalnej każdy język komputero- wy, gdy rozpowszechnia się w świecie, tworzy dialek­ty. Dosyć szybko pojawia się wiele konkurencyjnych wersji, niecałkowicie kompatybilnych, choć będących rozpoznawalną odmianą tego samego języka. Języki komputerowe, podobnie jak naturalne, moż­na grupować w rodziny. Indoeuropejskim dziadkiem języka elektronicznego jest FORTRAN, od niego po­chodzą: PL/1 oraz język biznesu COBOL.