Press ESC to close

Wersje poszczególnych aplikacji

Konkurencja na rynku wymaga od producentów ciągłego wprowadzania ulepszeń do swoich produktów. Dlatego co kilka miesięcy pojawiają się nowe wersje tych samych aplikacji, oznaczone kolejnymi numerami. Stopień nowości w kolejnych wersjach może być bardzo różny. Dotąd obowiązywała konwencja, że zmiana podstawowego numeru wersji oznacza istotne zmiany produktu, a numeru kolejnego – odnosi się do zmian drobnych. Tak więc wersja 5.0 różniła się istotnie od wersji 4.0 lub 4.1, natomiast wersja 5.1 wprowadzała drobne poprawki lub ulepszenia do 5.0. Ostatnio obserwuje się tendencję do licytacji na numery wersji. Tak więc niektóre firmy wprowadzają kolejną wersję bez istotnych dodatków czy uzupełnień. Czasem też chodzi o wyprzedzenie numerem konkurenta. Typowy przykład to system DR-DOS (od wersji 7.0 określany jako Novell-DOS) z numeracją pomyślaną w ten sposób, aby mieć zawsze numer wyższy niż MS- DOS. Niezależnie od faktycznych różnic pomiędzy produktami obu konkurencyjnych firm, system Novell-DOS z numerem 7.0 wydaje się być lepszym (nowszym, sprawniejszym) od MS-DOS o numerze 6.0. Nie dyskutując tu kwestii wyższości jednego systemu nad drugim, można stwierdzić, źe osiągnięto tu istotny efekt psychologiczny. Warto jednak zaznaczyć, że Novell-DOS nie zyskał jak dotąd popularności w Polsce.