Press ESC to close

Przy jednej stacji komunikaty podawane są na zmianę

Warto dodać, że pomimo istnienia wielu programów do kopiowania zawartości dysków, jest to nadal jeden z najczęściej stosowanych programów systemu DOS. Jest on bowiem szybki i efektywny, zwłaszcza, gdy pamięć komputera umożliwia zapisanie całej zawartości dysku przy jednym odczycie.

FORMAT – formatowanie dysku

Polecenie FORMAT nadaje wskazanemu dyskowi postać dostosowaną do zapisu informacji w systemie DOS. Można formatować zarówno nowe dyskietki jak i już używane. Nowa dyskietka musi zostać sformatowana zanim zostanie użyta, natomiast dyskietki używane formatuje się w celu usunięcia istniejącego zapisu w całości oraz w celu sprawdzenia poprawności nośnika. Uwaga! Formatowanie niszczy zapis na dysku. Wprawdzie niektóre wersje programu formatującego zabezpieczają istniejące informacje (zapisują kopię katalogu i nie kasują informacji), ale lepiej na to nie liczyć. Trzeba zwłaszcza uważać, aby nie sformatować dysku twardego. Podczas formatowania zapisywany jest układ ścieżek na dysku, tworzy się katalog podstawowy oraz zostaje sprawdzona jakość nośnika.  Podanie specjalnej opcji pozwala utworzyć dysk systemowy, co umożliwia ładowanie z niego systemu. Polecenie pozwala używać szeregu opcji.