Press ESC to close

DISKCOPY – kopiowanie dysku

Polecenie umożliwia wykonanie kopii dyskietki, o ile nie jest ona programowo zabezpieczona przed kopiowaniem przez producenta oprogramowania (obecnie taki system zabezpieczeń jest rzadko stosowany). Kopiować można tylko dyskietki tego samego typu ta sama średnica i gęstość zapisu.
Uwaga! Dyskietka źródłowa, czyli ta, z której kopiujemy, powinna być zabezpieczona przed zapisem (zasłonięty otwór). Polecenie DISKCOPY wykonuje kopię niezależnie od poprzedniej zawartości dyskietki docelowej. Oznacza to, że jeśli dyskietka docelowa zawiera jakieś informacje, to ulegną one zniszczeniu. Tak więc pomyłka w umieszczeniu dyskietek w stacjach dysków może spowodować utratę informacji.  Jeżeli dyskietka wynikowa nie była formatowana lub była sformatowana w inny sposób niż źródłowa, to podczas kopiowania następuje automatyczne formatowanie, co zostaje potwierdzone komunikatem na ekranie. W przypadku pojedynczej jednostki dyskowej użytkownik jest instruowany, kiedy ma wymieniać dyskietki. Przy dwóch jednakowych jednostkach informacje kopiowane są między dwiema stacjami dysków.