Press ESC to close

Stymulator mięśni brzucha em 20 sixpack

Drukarka Urządzenie do wyprowadzania informacji na papier. Z drukarki korzysta się w większości praktycznych zastosowań. Najczęściej bowiem efekty naszej pracy przedstawiamy w formie pisemnej. Najpopularniejsze są drukarki mozaikowe, gdzie brak jest czcionek, a znaki składane są z punktów otrzymywanych dzięki sterowaniu układem igieł. Mogą one drukować zarówno teksty jak i obrazy (niektóre typy także kolorowe). Do prac profesjonalnych używa się drukarek laserowych, znacznie droższych, lecz dających obraz wysokiej klasy dzięki, sterowanemu laserem, nanoszeniu tuszu na papier. Jakość drukarek laserowych jest coraz lepsza i zbliża się do profesjonalnych urządzeń do naświetlania tekstów. Tam, gdzie konieczna jest ciągła praca drukarek przez wiele godzin dziennie, stosuje się drukarki do pracy ciągłej, określane często angielską nazwą heavy duty. Jako niewielkie drukarki przenośnie stosuje się drukarki atramentowe (ang. ink jet), nanoszące tekst cienkim strumieniem atramentu, wyrzucanym pod ciśnieniem. Są one obecnie coraz bardziej popularne z uwagi na stosunkowo niską cenę, przy bardzo dobrej jakości druku. Pamięć dyskowa Urządzenie do trwałego zapisu informacji, przechowywania jej i odczytu. Stosowane są dyski elastyczne (wymienne) oraz dyski stałe (twarde) montowane na stałe bez elementów wymiennych. Jako wyposażenie podstawowe niezbędna jest co najmniej jedna stacja dysków elastycznych. Obecnie dysk stały o dużej pojemności też stanowi urządzenie podstawowe. Teoretycznie nadal możliwe jest działanie systemu operacyjnego bez takiego dysku, jednak współczesne oprogramowanie staje się w tej sytuacji bezużyteczne.