Press ESC to close

SPECJALISTA KOMPUTEROWY

Specjalista komputerowy rzadko próbuje znaleźć programowe rozwiązanie dla paradoksów teorii liczb, ale jego metody przyrostów nadają się dobrze do roz­wiązywania równań różniczkowych. Urbanista, który potrzebuje elektronicznego modelu zanieczyszczenia środowiska miejskiego, dzieli przepływ czasu na jed­nostki i jego program wykonuje obliczenia, każdora­zowo aktualizując dane o wynikach produkcyjnych i liczbie samochodów. W dobrym programie do gry w szachy każdy wiersz programu odzwierciedla bezlito­sne ograniczenia czasowe, w których ma się zmieścić gra komputerowa. Bez względu na to, w jaki sposób podchodzimy do problemu, zawsze w końcu uzmysła­wiamy sobie, że każdy z zasobów świata elektronicz­nego (tak jak i realnego) jest ograniczony: czas, pa­mięć, pojemność procesora, szybkość wprowadzania i wydobywania danych z pamięci.