Press ESC to close

KOMPUTER ZASTĘPUJE

Komputer zastępuje nie­skończoną linię prostą przez pętlę. Zmierza do okre­ślonego z góry celu, warunku kończącego/ Kiedy go osiągnie,, zatrzymuje się. Bezkresność w świecie kom­puterowym nie jest niczym dobrym. Program rozwiązuje problem rozbijając go na drob­ne, powtarzalne jednostki. Nie wszystkie problemy dają się rozwiązać dzięki tej metodzie, co po prostu znaczy, że problemy, które programista wybiera, są osiągalne — mogą być rozwiązane przez rachunek logiczny, przez powtarzanie, w określonym odcinku czasu. Programista mierzy postęp łatwością, z jaką pro­gram może przebiec swoje pętle w dostępnym mu cza­sie.