Press ESC to close

Polecenie LOGIN

Wprowadza zabezpieczenie, które uniemożliwia korzystanie z dysku stałego w całości. Bez podania hasła użytkownik nie ma żadnego dostępu do informacji. Jest to zbieżne z zasadami pracy w systemie sieciowym, co ma istotne znaczenie dla ujednolicenia pracy w systemach DOS i Novell. Podstawowe polecenia mają swoje dodatkowe wersje. Na przykład, XDIR wyświetla katalogi podobnie jak DIR. Posiada jednak szereg dodatkowych opcji. Istnieje też własny program nakładkowy systemu ViewMAX. Jest on rozprowadzany z systemem, jak DOSSHELL z systemem DOS. Program wprowadza system okien zbliżony do popularnych nakładek jak Norton Desktop. Dostępne są w nim klasyczne postaci menu. Można też korzystać z myszy. Zaletą programu jest dostarczanie go z systemem, co zwalnia użytkownika konieczności dokonywania dodatkowych zakupów oprogramowania podstawowego. Wiele poleceń ma dodatkowe parametry. Jednak podstawową różnicą jest wspomniany wyżej system haseł i zabezpieczeń. Stanowi to istotne rozszerzenie funkcjonalne. Pozostałe elementy to inne warianty znanych działań. Po przejęciu systemu przez firmę Novell skupiono się na elementach sieciowych reklamując system Novell-DOS 7, jako podstawowe narzędzie dla użytkowników sieci.