Press ESC to close

Write

Write jest graficznym edytorem, zawierającym wszystkie podstawowe funkcje przetwarzania tekstów. Posiada też możliwość dołączania rysunków do tekstu. Program zapisuje informacje według własnego formatu, mając możliwość czytania dokumentów z innych programów aplikacyjnych systemu, dokumentów w kodzie ASCII oraz dokumentów z edytora MS Word.
Program ma wiele funkcji, wybieranych w trójpoziomowym systemie menu, począwszy od menu poziomego, poprzez rozwinięcie pionowe każdej opcji, aż do okien dialogowych, pozwalających wybrać w każdym przypadku kilka opcji. Poniżej zostaną przedstawione poszczególne opcje z menu poziomego ze wskazaniem najistotniejszych dostępnych funkcji. Artykuł pokazuje podstawowe okno programu Write wraz z jednym z okien dialogowych umieszczonych na środku ekranu. Przedstawione okno dialogowe pozwala wybrać miejsce (dysk i katalog) oraz nazwę pliku, pod którą zapisane będą wyniki pracy. Jest ono identyczne we wszystkich aplikacjach Windows. Okno dialogowe zasłania tekst i znika dopiero po wybraniu opcji i wskazaniu OK lub Anuluj. Analogicznie zbudowane są wszystkie tego typu okna.