Write

Write jest graficznym edytorem, zawierającym wszystkie podstawowe funkcje przetwarzania tekstów. Posiada też możliwość dołączania rysunków do tekstu. Program zapisuje informacje według własnego formatu, mając możliwość czytania dokumentów z innych programów aplikacyjnych systemu, dokumentów w kodzie ASCII oraz dokumentów z edytora MS Word.
Program ma wiele funkcji, wybieranych w trójpoziomowym systemie menu, począwszy od menu poziomego, poprzez rozwinięcie pionowe każdej opcji, aż do okien dialogowych, pozwalających wybrać w każdym przypadku kilka opcji. Poniżej zostaną przedstawione poszczególne opcje z menu poziomego ze wskazaniem najistotniejszych dostępnych funkcji. Artykuł pokazuje podstawowe okno programu Write wraz z jednym z okien dialogowych umieszczonych na środku ekranu. Przedstawione okno dialogowe pozwala wybrać miejsce (dysk i katalog) oraz nazwę pliku, pod którą zapisane będą wyniki pracy. Jest ono identyczne we wszystkich aplikacjach Windows. Okno dialogowe zasłania tekst i znika dopiero po wybraniu opcji i wskazaniu OK lub Anuluj. Analogicznie zbudowane są wszystkie tego typu okna.