Press ESC to close

Plik

Menu dotyczące plików zawiera, jak zwykle, opcje związane z odczytem z dysku, zapisem na dysk, wydrukiem dokumentu oraz z zakończeniem pracy w edytorze. Dodatkowo można określić format odczytywanego i zapisywanego pliku, szereg parametrów związanych z drukowaniem (np. jakość, liczba kopii, wybór drukowanych stron) oraz przeformatować dokument wyświetlając na ekranie postać, w jakiej zostanie wydrukowany. Postać drukowanego tekstu może się zmienić przy zmianie używanej drukarki.

Edycja

Menu zawiera standardowe opcje współpracy z buforem pośredniczącym (kopiowanie do bufora, wycinanie fragmentu do bufora i wstawianie z bufora) oraz anulowania ostatniego polecenia (Cofnij – Undo). Ponadto umieszczono tu opcje związane z wprowadzaniem do tekstu rysunków. Pozwalają one także przesuwać rysunek w poziomie oraz dokonać zmiany rozmiarów obrazu.

Znajdź

W menu znajdują się opcje wyszukiwania i zamiany tekstu. Pojawiające się okno dialogowe pozwala określić, czy wyszukiwanie ma dotyczyć całego słowa, czy fragmentu, czy rozróżniać duże i małe litery, a przy zamianie, czy zamiana ma dotyczyć całego tekstu. Ponadto menu zawiera opcję przejścia we wskazane miejsce dokumentu.