Press ESC to close

Znak

Menu obejmuje różne rodzaje czcionek i krojów pisma. Można więc wybrać czcionkę zwykłą, wytłuszczoną podkreśloną kursywę oraz indeksy, krój pisma times, pica lub zagęszczony oraz czcionkę zmniejszoną lub zwiększoną w stosunku do podstawowej. Poza czcionkami podstawowymi istnieje szereg mniej typowych krojów wskazywanych w oddzielnym oknie dialogowym, gdzie wybiera się typ czcionki i jej wielkość, określaną jako liczba punktów – ang. point).

Akapit

Menu dotyczy formatowania akapitu, przy czym polecenia dotyczą akapitu, w którym znajduje się kursor lub wskazanej grupy akapitów. Akapit jest oznaczony niewidocznym w tekście symbolem odpowiadającym naciśnięciu przez użytkownika klawisza Enter (tzw. twarde Enter). Redagowanie jednego akapitu lub oznaczonej grupy odróżnia nieco Write od innych znanych edytorów.
Standardowe ustawienie parametrów określa pojedynczą interlinię i dosu- nięcie tekstu do lewego marginesu. Najczęściej marginesy ustawione są o 1,25 cala od brzegu papieru z lewej i z prawej strony oraz o 1 cal od góry i od dołu. Zmiany w ramach menu Akapit dotyczą ustawienia tekstu w wierszu (dosunięcie do lewego lub prawego marginesu, ustawienie na środku wiersza, justyfikacja), interlinii (pojedyncza, 1,5 oraz podwójna) i wcięcia na początku akapitu (Wcięcia) parametry wybiera się dla całego dokumentu w menu Dokument.