Press ESC to close

Dokument

Kolejne menu wiąże się z formatowaniem całego dokumentu. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć nagłówków (Nagłówek – Header) i stopek (Stopka – Footer) umieszczanych na każdej stronie (w tym uwzględnienia numeracji stron), tabulatorów oraz układu strony (marginesy, numer pierwszej strony, stosowane jednostki miary). Poszczególne elementy wybierane są w oknach dialogowych spośród szeregu propozycji. Oddzielny fragment to możliwość wyświetlenia u góry strony linii sterującej (Z linijką, Bez linijki – Ruler), gdzie widać umieszczenie tabulatorów, marginesów i wcięć akapitowych. Zmiany parametrów można wtedy wykonywać nie odchodząc od tekstu, gdyż poszczególne elementy wskazywane są na piktogramach umieszczonych w obrębie tzw. paska narzędzi (Toolbar). Obrazki są tu znacznie uproszczone. W nowszych programach są one znacznie bardziej rozbudowane graficznie. Kolejne ikony (od lewej) symbolizują tabulatory (dwa pierwsze), interlinię (trzy kolejne) oraz sposób wyrównania tekstu (cztery ostatnie). Podsumowując, edytor Write jest dość typowym edytorem tekstu, zawierającym większość funkcji dostępnych we współczesnych programach tego typu. Pewne uproszczenia ułatwiają obsługę, a możliwość dołączania grafiki rozszerza zakres jego zastosowań.