Press ESC to close

Archiwizacja i kompresja plików

Zapis informacji na dysku jest zawsze narażony na zniszczenie. Może to być wynikiem nieuwagi lub też awarii dysku. Dlatego też ważne informacje należy kopiować na dyskietki tak, aby były one przechowywane w kilku kopiach (co najmniej dwóch). Ponieważ programy i pliki informacyjne, szczególnie zawierające grafikę, zajmują coraz więcej miejsca na dysku, istotne staje się zmniejszenie ich rozmiarów i zmieszczenie ich na możliwie małej liczbie bajtów.

Kompresja

Przy braku miejsca na dysku stałym powstaje problem czy kupić większy dysk, czy przechowywać wiele potrzebnych informacji tylko na dyskietkach. Programy do kompresji pozwalają upakować informacje na dysku automatycznie rozkodowując je podczas pracy w miarę potrzeb użytkownika.
System DOS 6.0/6.2 zawiera program DBLSPACE, który pozwala znacznie zwiększyć efektywną pojemność dysku. Pomimo wielu entuzjastycznych opinii, z kompresją dysku należy postępować ostrożnie. W przypadku awarii, dane, które zostały poddane kompresji nie nadają się do odzyskania w żaden sposób. Nie oznacza to, że nie należy korzystać z tego programu. Trzeba jednak pamiętać o zwiększonym ryzyku i częściej wykonywać kopie zapasowe ważnych informacji.