Press ESC to close

WYJĄTKOWE W PRZESTRZENI ELEKTRONICZNEJ

Wyjątkowe w przestrzeni elektronicznej, wyjątkowe w całej historii technologii i filozofii przestrzeni, jest jej powszechne użycie, jej dostępność. Diagramy kom­puterowe, schematy technologiczne, struktury drzewa oraz listy wtargnęły do każdej dyscypliny. Nasz wiek oszalał na punkcie diagramów; procesy przyrodnicze i społeczne, a nawet myśl ludzka są potocznie obrazo­wane przez psychologów, lingwistów, antropologów, socjologów i planistów społecznych w kategoriach przestrzennych. Używanie drzewopodobnych rysunków do opisania tworzenia zdań języka weszło w modę od czasów Chomsky’ego i jego zwolenników — nawia­sem mówiąc, w ścisłym powiązaniu z rozwojem języ­ków programowania wysokiego poziomu.