Shadia nugud zdjęcia przed domem po angielsku

Krążek pokryty substancją magnetyczną który stanowi nośnik informacji stosowany w jednostkach dysków elastycznych, średnica dyskietki zależy od stosowanego standardu.

Edytor (editor)

Program usługowy przeznaczony do wprowadzania i poprawiania tekstów, programów i danych. Istnieją różne rozwiązania edytorów: edytory ekranowe, edytory wierszowe oraz edytory przeznaczone do określonego typu zadań: edytory tekstowe, programy wydawnicze.

Jednostka centralna (central processing unit)

Zasadnicza logiczna część komputera obejmująca pamięć operacyjną (RAM) i pamięć ROM, procesor (lub kilka procesorów) oraz sterowniki podstawowych urządzeń.

Katalog (directory)

Jest to spis plików zapisanych na dysku. Zawiera informacje o nazwie, rozmiarach, położeniu plików na dysku, dacie utworzenia pliku oraz o jego atrybutach. Pliki można na danym dysku zapisywać w wielu podkatalogach, zależnie od struktury katalogowej przewidzianej w danym systemie operacyjnym (drzewiasty, równoległy). Położenie plików określa ścieżka zawierająca informacje o katalogach, w których są zawarte.