Press ESC to close

JEDNOSTKI CZASU

Nawet uporządkowany dzień greckiego święta religijnego lub rzymski dzień w sądzie cechowała spon­taniczność; ich bieg był określony raczej przez wyda­rzenia niż przez zegar. My natomiast z pewnością spę­dzamy o wiele więcej czasu myśląc o nim, aniżeli czynili to Grecy lub nawet bardziej pragmatyczni Rzymianie. Grecy liczyli się z dłuższymi jednostkami czasu. Używali kalendarza tak właśnie, jak my go używamy, i oczywiście wiedzieli, że czas określa ostateczną gra­nicę życia i śmierci. Na ogół jednak nie traktowali czasu jako czegoś, czego można używać. Powiedzenia „czas to pieniądz” nie znajdziemy w literaturze gre­ckiej. Czas nie był też ważną miarą sukcesu. Rzemie­ślnik mógł czuć się zmuszony do dotrzymania termi­nu, ale jego narzędzi nie oceniano na podstawie liczby produkowanych w ciągu godziny wyrobów (co cha­rakteryzuje rozwój technologii mechanicznej).