Press ESC to close

Stolarnia paczewski

Plamka świetlna na ekranie wskazująca miejsce, w którym pojawiać się będą wprowadzane z klawiatury znaki. Przy pracy w dwóch trybach, graficznym i tekstowym, monitor może pamiętać położenie dwóch kursorów.

Menu (menu)

Zestaw możliwości (opcji), które użytkownik może wybierać za pomocą określonych klawiszy. Obecnie większość programów użytkowych wspomaga użytkownika przy użyciu całego systemu kolejnych menu. Wyróżnia się menu: kaskadowe (cascading), poziome (bar), rozwijane (pulldown), wyliczające (dropdown).

Nakładka (overlay)

W programowaniu jest to fragment programu wprowadzany chwilowo do pamięci wtedy, gdy jest potrzebny. Obecnie termin szerzej używany jest w drugim znaczeniu jako określenie programu rezydującego w pamięci i przejmującego funkcje systemu operacyjnego.

Okno (window)

Wyróżniony fragment ekranu, na którym wyświetlane są podczas pracy wdanym programie dodatkowe informacje lub wyniki pochodzące z innego programu. Podział ekranu na okna jest wygodny przy stosowaniu systemu wieloprogramowego.