Press ESC to close

NIEZWYKŁA SZYBKOŚĆ

W pewnym sensie komputer przetwarza symbole bi­narne zapisane na nośniku elektronicznym, a zegar mierzy postęp w tej aktywności. W innym sensie — komputer, przetwarza sam czas, zmieniając miliardy niezliczonych pulsów energii elektrycznej w rozkazy użyteczne do manipulowania danymi. Zwykły zegar produkuje jedynie serie takich samych sekund, minut i godzin; komputer przekształca sekundy lub minisekundy w informacje.    Niezwykła szybkość tej transformacji sytuuje dzia­łanie komputera w świecie czasowym, który znajduje się poza doświadczeniem człowieka. Program jest prze­pisem, listą rozkazów, z których każdy może być wy­konany w ułamku sekundy.