Press ESC to close

Co dalej

Edytor tekstów pakietu Works jest uproszczoną wersją edytora Word dla Windows. Obejmuje wszystkie podstawowe funkcje redagujące, zaś zestaw czcionek odpowiada zdefiniowanemu w danej wersji systemu Windows. To samo dotyczy instalacji drukarki. Fragment tekstu z obrazkiem pochodzącym z zestawu grafik programu MS Draw. Wprowadzony obraz może być modyfikowany w programie graficznym, zaś w edytorze można go przenosić w inne miejsce oraz przeskalowywać. Podsumowując, Microsoft WORKS jest wygodnym narzędziem dla każdego, kto pracując w systemie Windows chce niewielkim kosztem korzystać z edytora, arkusza i bazy danych. Cena jest umiarkowana, a wprowadzenie polskiej wersji Works 2.0 i 3.0 znacznie rozszerza krąg użytkowników. Kupujący otrzymuje też podręcznik użytkowania pakietu w języku polskim. Tytuł artykułu sygnalizuje poruszany w nim temat. Jeśli myślimy o przyszłości, to musimy się dziś zastanowić, jakim numerem wersji będzie opatrzony nasz program za dwa-trzy lata. Czy będzie to jego wersja 31.5? A może będzie to inny produkt o innej nazwie działający na komputerach nowej generacji? Może wtedy dzisiejsze IBM PC będą służyły tylko dzieciom (z uboższych rodzin) tak, jak się to dziś dzieje z modnymi kilka lat temu komputerami Amstrad 6128 lub IBM PC XT? Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie wydaje się dziś trudna.