Charakterystyka elementów pakietu

Arkusz kalkulacyjny ma podstawowe cechy pakietu Excell przy znacznym ograniczeniu zakresu działania. Dostępnych jest wiele funkcji oraz kilka typów wykresów. Zarówno fragmenty arkusza, jak i wykresy można przenosić do edytora tekstów. W arkuszu można umieszczać teksty, liczby i wyrażenia zgodnie z zasadami obowiązującymi w większości znanych arkuszy. Dla osób znających jakikolwiek tego typu program, nie będzie tu niespodzianek. Baza danych zorganizowana jest w oryginalny sposób, łącząc elementy bazy danych z cechami charakterystycznymi dla arkusza kalkulacyjnego. Definiuje się nazwy pól, umieszczając je w dowolnym układzie na ekranie. Nazwy można przeplatać opisami wyjaśniającymi. Układ pól i ich długość można płynnie regulować przy użyciu myszy. Otrzymuje się postać rekordu. Zawartość poszczególnych rekordów można oglądać w układzie wierszy i kolumn. Wiersze są ponumerowane według kolejności rekordów, zaś kolumny noszą nazwy będące nazwami rekordów. Układ ten jest analogiczny do układu arkusza kalkulacyjnego i wiele czynności ekranowych wykonywanych jest  identycznie. W bazie danych można także używać wyrażeń i funkcji, z tym, że dotyczą one wówczas zawartości danego pola we wszystkich rekordach (wierszach) bazy. Rozbudowane są funkcje wyszukiwania według zadanego warunku (tzw. zapytania – ang. query) oraz możliwości tworzenia raportów.