Press ESC to close

Charakterystyka elementów pakietu

Arkusz kalkulacyjny ma podstawowe cechy pakietu Excell przy znacznym ograniczeniu zakresu działania. Dostępnych jest wiele funkcji oraz kilka typów wykresów. Zarówno fragmenty arkusza, jak i wykresy można przenosić do edytora tekstów. W arkuszu można umieszczać teksty, liczby i wyrażenia zgodnie z zasadami obowiązującymi w większości znanych arkuszy. Dla osób znających jakikolwiek tego typu program, nie będzie tu niespodzianek. Baza danych zorganizowana jest w oryginalny sposób, łącząc elementy bazy danych z cechami charakterystycznymi dla arkusza kalkulacyjnego. Definiuje się nazwy pól, umieszczając je w dowolnym układzie na ekranie. Nazwy można przeplatać opisami wyjaśniającymi. Układ pól i ich długość można płynnie regulować przy użyciu myszy. Otrzymuje się postać rekordu. Zawartość poszczególnych rekordów można oglądać w układzie wierszy i kolumn. Wiersze są ponumerowane według kolejności rekordów, zaś kolumny noszą nazwy będące nazwami rekordów. Układ ten jest analogiczny do układu arkusza kalkulacyjnego i wiele czynności ekranowych wykonywanych jest  identycznie. W bazie danych można także używać wyrażeń i funkcji, z tym, że dotyczą one wówczas zawartości danego pola we wszystkich rekordach (wierszach) bazy. Rozbudowane są funkcje wyszukiwania według zadanego warunku (tzw. zapytania – ang. query) oraz możliwości tworzenia raportów.