Press ESC to close

Integracja w pakiecie Works

Works integruje kilka podstawowych funkcji popularnych programów użytkowych:

  • edytor tekstu,
  • arkusz kalkulacyjny,
  • bazę danych,
  • elementy grafiki
  • w wersji 3.0 program komunikacyjny.

Użytkownik kupuje jeden pakiet, otrzymując wszystkie niezbędne funkcje. Płaci mniej, niż kupując odrębne pakiety edytora, arkusza i bazy danych. Przy tym oddaje mniejszą ilość miejsca na dysku. Nie musi także opanowywać kilku systemów porozumiewania się z programem, gdyż układ i treść podstawowych opcji w menu są identyczne we wszystkich programach pakietu. Wszystkie te udogodnienia otrzymujemy oczywiście pewnym kosztem. Jest nim brak niektórych funkcji dostępnych w niezależnych, mocno rozbudowanych pakietach. Tak więc edytor jest uproszczony, baza danych nie zawiera instrukcji pozwalających na programowanie, a i arkusz jest dość okrojony.
Works, w wersji dla systemu Windows, to przykład pakietu podwójnie zintegrowanego. Z jednej strony jest to integracja kilku elementów oprogramowania w ramach wspólnego menu i identycznych schematów działania. Z drugiej, jako program użytkowy w systemie Windows, Works współpracuje z pozostałymi elementami systemu w sposób opisany wyżej.