Press ESC to close

Postać terminarza można zdefiniować samemu

W układzie godzinowym ustala się pierwszą potrzebną godzinę dnia, odstęp pomiędzy terminami oraz tryb wyświetlania czasu (12 godzin lub 24 godziny). Można też oddzielnie dołączyć lub usunąć wskazaną godzinę. Alarm zaznaczony jest przy wybranej godzinie symbolem dzwonka, a sygnalizacja polega na migotaniu ikony odzwierciedlającej kalendarz. Można też wprowadzić sygnał dźwiękowy. Przy stałej współpracy z komputerem, szczególnie w warunkach biurowych, prowadzenie terminarza i korzystanie z sygnalizacji jest bardzo pożyteczne.

Zarządzanie oknami przez Norton Desktop

Zadaniem programu Norton Desktop w wersji dla Windows jest całkowite przejęcie kontroli nad systemem. Tak więc okno Norton Desktop zastępuje okno Program Manager systemu Windows, a wszystkie grupy programów znajdują się w jego obrębie. Działanie jest identyczne z poprzednim, jednak odbywa się szybciej. Menu u góry ekranu jest rozbudowane zawierając wszystkie funkcje programu Norton Desktop, przedstawia zestaw ikon grupy Norton Desktop. Ostatnia ikona została wykonana przy użyciu programu Icon Editor.